Zamyslete se nad sebou: ,,Opravdu musím jíst maso, nosit kožichy a používat výrobky testované na zvířatech?" Nepodporujte vraždění a týrání zvířat!

Květen 2009

Přežije lidstvo?

30. května 2009 v 22:58 | www.ohz.cz |  Vegetariánství/ veganství
Hrozba globálního oteplování Globální oteplování. Jedno z nejfrekventovanějších témat současnosti. Ještě před pěti roky ho většina z nás vnímala jako něco vzdáleného, co se našich životů až tak velmi netýká, a co pravděpodobně bude muset řešit někdo jiný, někdy v budoucnosti. Dnes se stále častěji ozývají varovné hlasy, které říkají, že vyřešení tohoto problému je otázkou přežití lidského druhu.

Co je to globální oteplování
Podmínky pro život na Zemi jsou vskutku jedinečné. Formovaly se miliardy let a výsledkem tohoto procesu je nádherná planeta plná přírodních krás, dech vyrážejících scenérií a rozmanitých rostlinných i živočišných forem života. Teplota na Zemi je jedním z kritických faktorů, které ovlivňují naše přežití. Aby ji bylo možné udržet, příroda přirozeně využívá princip skleníkového efektu. Sluneční teplo proniká atmosférou Země, ohřívá povrch planety a ovzduší. Část slunečního záření je od zemského povrchu odrážena. Část odráženého záření je díky vrstvě skleníkových plynů odrážená zpět na Zemi a část se vrací zpět do vesmíru. Za běžných okolností je to přirozený proces. V současnosti je však kvůli činnosti lidstva intenzivně narušená rovnováha na zemském povrchu i v atmosféře a to způsobuje, že stále více slunečního záření zůstává na Zemi a stále menší část se vrací zpět do vesmíru. Dochází tak k postupnému zvyšování
teplot na Zemi - globálnímu oteplování.

Skleníkové plyny
Mezi hlavní skleníkové plyny patří:
Oxid uhličitý (CO2) - vzniká zejména při spalování fosilních paliv, to znamená ropy, uhlí a zemního plynu; uvolňuje se i při vypalování lesů
kvůli získávání hospodářské půdy.
Metan (CH4) - vzniká zejména v živočišné výrobě při chovu dobytka i jiných hospodářských zvířat; v průmyslu; uvolňuje se z podzemních
ložisek při těžbě zemního plynu, uhlí atd. Metan je 20 - 25 krát škodlivější skleníkový plyn než CO2.
Oxid dusný - podobně jako metan, vzniká zejména při chovu dobytka, hospodářských zvířat a v průmyslu. Jeho skleníkový efekt je přibližně
300 krát větší než v případě oxidu uhličitého.

Příčiny globálního oteplování a skryté hrozby
Podívejme se na nejdůležitější příčiny globálního oteplování. Jsou to:
Produkce skleníkových plynů - největšími producenty skleníkových plynů jsou chov dobytka, doprava a průmysl.
Odlesňování - nekontrolovaná těžba dřeva a vypalování deštných pralesů kvůli získávání hospodářské půdy. Deštné pralesy jsou plícemi Země a přeměňují CO2 na kyslík. Scott Paul z Greenpeace USA, odborník na otázky související s odlesňováním, říká: "Více než 80 % dřívějších lesů na Zemi bylo zničeno." V roce 2004 byla každou minutu pokácena plocha 6 fotbalových hřišť deštného pralesa. Od roku 1970 bylo ničením deštných pralesů do atmosféry vypuštěno více než 1,4 miliard tun CO2.
Tání ledovců - ledovce na pólech odrážejí velkou část slunečního záření, čímž pomáhají udržet teplotní rovnováhu Země. Jejich roztání by znamenalo významné urychlení globálního oteplování a zvýšení rizika uvolnění oceánských a zemských ložisek metanu. V průběhu posledních let došlo k rapidnímu zmenšení plochy ledovců a někteří vědci předpokládají, že do roku 2012 by mohl zmizet celý arktický ledovec.
Tání permafrostů - permafrosty jsou oblasti s trvale zmrzlou půdou. Podle profesorky Dr. Katey Walter (USA) tyto oblasti tají v důsledku již probíhajícího globálního oteplování a metan z arktických jezer se uvolňuje do ovzduší. V zamrzlých rašeliništích se nacházejí miliardy tun
metanu. Podle odhadů jen v západosibiřských rašeliništích je to 70 miliard tun. Toto množství je ekvivalentní 1 700 miliardám tun CO2, což je více skleníkových plynů než vyprodukovalo lidstvo za posledních 200 let.
Ložiska metanu v oceánech - nízká teplota a vysoký tlak udržují obrovské zásoby hydrátu metanu (substance sestávající ze zmrzlé vody a metanu) na dně oceánů. Tato ložiska metanu jsou považována za největší zásobník uhlíku na Zemi. Kvůli globálnímu oteplování hrozí jeho
uvolnění, přičemž podle vědců z univerzity ve Wyomingu (USA) by mohlo jít až o 2 000 miliard tun metanu. Uvolnění metanu z ložisek na dně oceánů a z tajících permafrostů by mohlo radikálním způsobem urychlit průběh globálního oteplování. S největší pravděpodobností by byly důsledky mnohem vážnější, než jsou ty nejhorší odhady vědců.

Další dopady
Přírodní katastrofy - hurikány, povodně, přívalové vlny atd. Vědci z londýnské univerzity odhadují, že zvýšení povrchové teploty oceánů o půl stupně Celsia zvyšuje aktivitu
hurikánů o 40 %.
Zvyšování hladiny oceánů - Australský oceánograf Steve Rintoul odhaduje, že vysoká rychlost tání ledovců znamená, že 100 miliónů lidí žijících do 1 metru nad hladinou moře "bude muset někam odejít", aby unikli stoupající hladině. Jeden z vědců pro výzkum Země z
Kalifornské univerzity v Santa Cruz v USA říká, že by se místní lidé měli připravit na vzestup mořské hladiny o 5 metrů do r. 2050.

ŘEŠENÍ = VEGETARIÁNSTVÍ
Na zastavení globálního oteplování je potřeba využít všechny dostupné možnosti řešení. Je to bezmasá strava, získávání energií z udržitelných zdrojů, recyklace, ekologické technologie v dopravě a průmyslu, zastavení odlesňování atd. Z pohledu jednotlivce je největším možným příspěvkem k zastavení globálního oteplování změna způsobu stravování - veganství. Chov dobytka je celosvětově zodpovědný za 18 % emisí skleníkových plynů, přičemž celosvětová doprava produkuje jen 13 %. To znamená, že pokud by se lidé stali vegetariány nebo vegany, ušetřilo by to více emisí skleníkových plynů než produkuje veškerá doprava na celém světě.
Na Zemi je v současnosti 3 krát více hospodářských zvířat než lidí. Každý kus dobytka denně vyprodukuje 60 litrů metanu. Pokud k emisím skleníkových plynů z chovu hospodářských zvířat připočteme odlesňování půdy pro produkci krmiv, nadměrnou spotřebu vody, výrobu léčiv a antidepresiv pro zvířata, transport, zpracování, chlazení masa a mnoho dalších aspektů s tím spojených, dojdeme k neuvěřitelnému závěru - 80 % globálního oteplování tvoří spotřeba masa! Pokud nezastavíme 80% podíl na oteplování, vše ostatní je zbytečné! To jsme ještě nezmínili karmu (jak zaseješ, tak sklidíš), kterou lidstvo musí odtrpět za utrpení a zabíjení zvířat.

Závěr
Mnozí lidé tomu stále nevěří. Mnozí na to v každodenním shonu naplněném pracovními, rodinnými a jinými povinnostmi jednoduše nemají čas. Už to ale není problém budoucích generací. Je to náš problém! Musíme rozhodnout, zda my sami, naše děti, rodiny a naše Země bude mít budoucnost. Předpokládá se, že pokud více než 60 % populace v průběhu dalších 2 až 3 let nepřejde na bezmasou stravu, civilizace, tak jak ji dnes známe, zanikne! Je čas se rozhodnout!


Argumentace na téma vivisekce

19. května 2009 v 22:00 | www.ohz.cz |  Vivisekce
Díky pokusům na zvířatech by nebyl možný medicínský pokrok
Mezi člověkem a zvířetem stojí velké fyziologické rozdíly. Pokusy na zvířatech jsou zavádějící, protože dokonce i reakce různých živočišných druhů na drogy, nemoce, léky apod. jsou absolutně rozdílné. Sto roků trvající vivisekce nedokázala dát lidstvu žádné účinné léčebné metody pro nejzávažnější nemoce, např. na nádory. Léčba nádorů chemoterapií má takové těžké vedlejší účinky, že někteří lékaři považují ne za úmrtí nádor, ale následky léků, aplikovaných nemocnému. Výsledkem pokusů na zvířatech jsou také preparáty s mohutnými vedlejšími účinky, vyvolávající znetvoření plodu (contregan, paracetamol apod.), látky poškozující zdraví člověka a další a další.

Očkovací látky, vyvinuté pokusy na zvířatech, nemají žádný vliv na neštovice, záškrt, dětskou obrnu, tuberkulózu, černý kašel a tetanus. V dobách, kdy se začínalo s masivním očkováním byly tyto nemoce již na ústupu. Bylo to díky lepším sociálním podmínkám, hygieně a stravě. Existují statisíce zdokumentovaných a před veřejností tajených případů na celém světě kdy očkování způsobilo smrt, celoživotní poškození, znetvoření a další těžké vedlejší následky. (Více v knize Das Tabu der Impfungen - Tabu očkování). Krevní transfuze byla díky pokusům na zvířatech opožděna o 200 roků, transplantace rohovky o 90 roků. Kdyby nebylo náhodného požití a vyléčení člověka ze zápalu plic, neznali bychom penicilin (byl testovaný na morčatech, u kterých způsoboval smrt). Nezávisle na medicínském využití a škodách vivisekce, jsou živá zvířata vystavována bolestem a utrpením. Prakticky všechna zvířata jsou po ukončení experimentů usmrcena. Na toto člověk nemá právo. Pokusy na zvířatech jsou morálně nepřijatelné.

Vědecký pokrok je důležitější než zdraví a život zvířat
Věda toho již mnoho objevila. Začínaje kolem a konče u počítačů. Ale také palečnice a atomové bomby. Skoro vždy věda také zneužila výsledků výzkumu (např. při objevu atomu, zneužití jedovatých látek atd. atd.), které také pocházely z výzkumu na zvířatech. Není morálně přípustné, aby pokrok šel ruku v ruce se zneužíváním a utrpením.

Vivisekce by se neprováděla, kdyby nebyla nutná
Jen např. ve Velké Británii je k dostání 18.000 medikamentů, u kterých bylo předepsáno, že se musí testovat na zvířatech. Jak se však ukázalo, jen 200 z těchto 18.000 medikamentů bylo skutečně nutných. Další medikamenty byly jen varianty na tyto léky produkované gigantickými farmaceutickými koncerny.

Utrpení zvířat je redukováno na minimum
Následující experiment je úplně běžní: při draize-testu jsou testované látky nakapány do oka znehybněného králíka. Králíci nemají tolik slz, aby se mohla testovaná látka vyplavit. Při LD-50-testu je týráno k smrti několik množství zvířat až do té doby, než polovina zemře na otravu. U laboratorních zvířat jsou uměle vyvolávány smrtelné nemoce nemoce, jsou vystavovány experimentálně psychickému stresu, jsou jim způsobovány popáleniny, opařeniny, jsou týrána elektrošoky, zraňována a mrzačena. Všechny tyto experimenty se provádějí u 60 - 70 % všech pokusných zvířat bez jakékoliv narkózy.

Lidé jsou důležitější než zvířata
Lidé argumentují tím, že je naše inteligence vyšší v porovnání se zvířaty. Je však život například postižených lidí, či lidí s nízkým IQ méněcenný, než život normálního člověka? Pokud objektivně zhodnotíme roli člověka na této planetě, snadno dojdeme k závěru, že lidská rasa je ten nejdestruktivnější a nejvíce tuto planetu ničící a ohrožující druh. Naše inteligence nás činí zodpovědnými nejen za nás samotné, ale také také za osud této planety a všeho živého na ní. Je nezodpovědné naši inteligenci používat jako zástěrku oprávnění pro zabíjení druhých a to nejen zvířat, ale během mnoha staletí a proběhlých válek lidí samotných.
Většina látek byla stejně na zvířatech testována
To je sice pravda, minulost již změnit nemůžeme, ale zato přítomnost a budoucnost. Nakupujme produkty firem, které nepoužívají testy na zvířatech a tímto příkladem donuťme firmy ostatní s vivisekcí přestat.

Proč se vůbec dělají pokusy na zvířatech?

16. května 2009 v 15:46 Vivisekce
Pokusy na zvířatech slouží firmám především jako zajištění rizika před nároky na náhradu škod ze strany konzumentů. Je to bohužel tak, že pokud bylo ve vývoji nového léku provedeno hodně pokusů na zvířatech, je výrobce tohoto léku ze zákona prakticky chráněn před postihem. "Tento lék byl hojně testován v pokusech na zvířatech a ohodnocen jako nezávadný." Tak jednoduše to funguje. I když byly v pokusech na zvířatech zjištěny vážné vedlejší účinky, je lék ve většině případů uveden na trh. Konec konců nejsou výsledky z pokusů na zvířatech přenositelné na člověka. Jediná podmínka, co se toho týče, je zmínka o možných vedlejších účincích v příbalovém letáku.

Hodně pokusů je zákonem předepsáno. Nové obsažené látky musí být nejdříve testovány v pokusech na zvířatech, protože se průmysl vehementně angažuje proti vývoji alternativních metod. Průmysl tvrdí samozřejmě opak, ale finanční investice do alternativních metod to dokazují. K tomu lze v hodně oborech využít již testované látky. 8000 látek pro kosmetické výrobky byly již testovány. Ale v době maximalizace zisků se jen málokterý výrobce zříká vývoje zdánlivě zázračných produktů. Dalším důležitým důvodem je závislost na úspěchu. V určitých okruzích stoupá křivka uznání s počtem provedených pokusů na zvířatech. V neposlední řadě jde i o vědeckou zvědavost. Ta se objevuje stále častěji v tzv. základním výzkumu. Otázka "Co se stane, když ... ?" láká mnohé výzkumníky. Každý člověk má v sobě tento vrozený pud zvědavosti, ale ne každý mu následuje týráním zvířat.

Jsou pouze dva důvody, proč být pro pokusy na zvířatech:

Buď se na nich hodně vydělává nebo se o nich málo ví.

Zvířecí experimenty chrání ohromná síť byznysů, jež mohla být vybudována |pouze díky nevědomosti lidí.

Patří sem:

Bezpočet dodavatelů tzv. laboratorních zvířat.

Stovky společností zajišťujících klece, krmiva, steliva, pokusná zařízení a vybavení, elektrody, skalpely, poutací prostředky a transporty zvířat.

Tisíce vivisektorů, jejichž zájmy spočívají v rozvoji kariéry prostřednictvím publikace jejich prací v lékařských a výzkumnických časopisech, a také v ohromných grantech na výzkum, které pocházejí od farmaceutického průmyslu.

Mnoho farmaceutických společností, |jejichž bilionové zisky jsou závislé na klamavosti |pokusů na zvířatech.

Bezpočet výzkumných institucí a univerzit, které z pokračujícího využití zvířat vydělávají. Někdy jsou financované přímo farmaceutikami, jindy výzkumnými charitami. Většina věhlasných výzkumných charit běžně financuje výzkumy používající zvířata. A nakonec, největší ze všech mecenášů, sám lékařský průmysl, jehož zisky spočívají ve stavu "neléčby".

Jak média udržují vivisekci při životě?:

Jak jsme již viděli, utajování a podvody jsou pro pokračování vivisekce nezbytné. Média se na těchto klamech nadšeně podílí. Vivisekčnímu průmyslu byl poskytnut pro svoji propagaci
prakticky neomezený vysílací čas a prostor v tisku.

naopak projev opozice byl omezen pouze na neúčinné morální argumenty, které v žádném případě nemohou obstát před falešnými tvrzeními provivisekční lobby. Příklon médií k vivisekci je pochopitelný. Zapnete- li televizi či otevřete noviny, uhodí na vás bezpočet reklam od výrobců, jejichž existence je na zvířecích testech závislá.

Kromě léčiv jsou zvířata používána v testování kosmetiky a barev na vlasy, benzínu, brzdové kapaliny a dalších automobilových látek, čistících prostředků, pracích prášků, herbicidů a pesticidů, dezinfekcí,zubních past a dalších produktů péče o tělo, barev, mořidel a rozpouštědel, potravních aditiv, syntetických sladidel a barviv a tisíců dalších chemických substancí, které mohou být pro člověka nebezpečné.

Média jsou závislá na reklamách chemického, farmaceutického a kosmetického průmyslu a ty jsou zase závislé na falešných zárukách "bezpečnosti", které jim poskytují zvířecí testy. Můžeme však najít i jiný důvod, proč média odmítají odhalit pravdu o pokusech na zvířatech. Britská antivivisekční asociace (BAVA), znepokojená zdánlivě neoblomnou propagací vivisekce na BBC před nějakým časem zjistila, že pro BBC pracuje pozoruhodné množství lidí se silnými zájmy ve vivisekci, a že několik z nich udržuje blízké vazby s vivisekčně orientovanou Research Defence Society. Podařilo se také zjistit, že Sir Christopher Bland, tehdejší předseda správní rady BBC, byl zároveň předsedou nadnárodní Life Sciences International, výrobce vybavení pro výzkumné laboratoře, z nichž mnoho provádělo výzkum na zvířatech. Sir Christopher a dva další vlastníci LSI získali 6 milionů liber za prodej LSI americké společnosti Thermo Instruments Systems.

Úloha politiků:

V roce 2004 bylo v dopise ministryně vnitra Caroline Flint poslanci Mikeu Hancock odhaleno, že vláda "nepověřila žádný formální průzkum platnosti experimentů na zvířatech, |a rozhodně tak neplánuje." Pokud nikdy nebyl proveden žádný průzkum toho, zda vivisekce funguje, nebo ne, měli bychom si položit otázku, proč ji vláda tak nadšeně podporuje? Vzpomeňme, v roce 2006 premiér Tony Blair veřejně podepsal internetovou petici na podporu vivisekce.

Byla vytvořena celá řada nových zákonů omezujících dříve legální nenásilné protesty, 150 tisíc liber od daňových poplatníků věnováno Oxfordské univerzitě na stavbu nové vivisekční laboratoře a údajných 100 milionů liber použito na stavbu výzkumných zařízení na různých místech v celé Británii.

Příčina by mohla být následující:
v roce 1997, šest měsíců po vítězství Labouristů ve volbách, byl jmenován miliardář David Sainsbury, jehož dary Straně labouristů od r. 1994 čítají 11 milionů liber, do Sněmovny lordů jako Lord Sainsbury. Od r. 1998 je ministrem vědy |a má značné investice v bio-technickém průmyslu, finanční zájmy v geneticky modifikovaných plodinách a blízké styky s lidmi z farmaceutického průmyslu.

Před několika lety byli Tony Blair a Lord Sainsbury hlasitými zastánci tehdy plánované laboratoře s primáty v Cambridge; Sainsbury ji dokonce prohlašoval za projekt "národního významu". Zastánci nové laboratoře byli opakovaně vyzýváni k poskytnutí důkazů, zda má výzkum na zvířatech jakýkoli význam pro lidské zdraví. Nic z toho předloženo nebylo a přesto, nepřekvapivě, byla diskuze uzavřena s tím, že pokusy na zvířatech musí pokračovat. Povolení pro stavbu laboratoře bylo nakonec zamítnuto, důležité je však poznamenat, že příležitost pro zastánce vivisekce dokázat před zraky veřejnosti pádné, na důkazech založené argumenty pro využívání zvířat ve výzkumu s ohledem na lidské zdraví, a umlčet jednou provždy své kritiky, se nekonala.


Důvod je jednoduchý: žádné takové důkazy totiž neexistují.
Přes všechno toto noblesní schvalování vivisekce v současné době přes 230 poslanců podepsalo rezoluci, vyzývající vládu k "podpoře nezávislého a průhledného vědeckého zhodnocení použití zvířat jako náhradu lidí v testech bezpečnosti léků a lékařském výzkumu". Proti rezoluci, když už jsme u toho, protestují mnozí vivisektoři a naléhají na poslance, aby ji nepodepisovali. Řekněte mi, čeho se ti vivisektoři bojí?

V červenci 2006 premiér Tony Blair zveřejnil zprávu nazvanou, "Ochrana veřejnosti před extrémisty za práva zvířat", kde se chvástá neopodstatněným tvrzením, že, "výzkum na zvířatech zachránil stovky milionů lidí";

tedy tvrzením v přímém kontrastu s fakty:
výzkum na zvířatech je totiž zodpovědný za utrpení a smrt nesčetně lidských osob. Důvod tohoto nehorázného přehlížení pravdy je odhalen v samotné Blairově zprávě, kde tvrdí, že exporty britského farmaceutického průmyslu za předchozí rok dosáhly dvanácti miliard liber. Zpráva dokládá velmi blízké vztahy mezi současnou britskou vládou a tímto průmyslem a také to, jak se vláda za každou cenu snaží tento průmysl chránit znemožněním všech forem dříve legálních protestů.

V následujícím roce budou trpět a zemřou v britských laboratořích další 3 miliony zvířat v experimentech, které jsou stejně zbytečné jako kruté, a také tisíce lidí padnou za oběť falešné metodě vivisekce. Každý z nás má možnost změnit podobu medicíny kde soucit, skutečná věda a skutečný zdravotnický systém nahradí klamné praktiky experimentů na zvířatech.

Čína zabíjí psi!

10. května 2009 v 11:48 | www.tyranizvirat.blog.cz |  Čína
Před dvěma týdny se v Číně stalo něco neuvěřitelného, čínští úředníci začali řídit masové vybíjení psů! A Proč? Jako strašnou a neúčinnou odezvu na několik lidských úmrtí na vzeklinu. Čínské rodiny sledují, jak jsou jejich psi vybíjeni a to jen proto, že nejsou očkováni nebo se toulají.
Víc než 50 000 psů bylo nemilosrdně zabito v prvních dnech po rozhodnutí. Osud mnoha dalších psů teď vysí na vlásku.

Jedna zoufalá čínská žena napsala svému americkému příteli: "opravdu mě mrzí co se děje, mám strach o kočky a psy. Ale nemůžu nic dělat! Mohl by jsi pro mě udělat laskavost? Mohl by jsi sehnat nějaké informace a říci o tom ve vaší zemi? Veřejný názor možná pomůže zastavit tuto hloupou aktivitu... Toto je to jediné co pro ty zvířata můžu udělat."

PETA přijala více než 15 000 prosebných dopisů od číňanů kteří nás prosí aby jsme s tím něco udělali, že oni sami jsou ve své zemi bezmocní! Proto prosíme každého aby o tom dal vědět všem koho znáte a kdo by mohl vědět jak pomoct... čím víc lidí tím líp...

- fotky jsou hrozné, ale pravdivé...

5.5.2009 - Evropské organizace na ochranu zvířat jsou hluboce znechuceny zpátečnickým rozhodováním europoslanců

9. května 2009 v 10:11 | www.svobodazvirat.cz |  Novinky
5. května bylo v Evropském parlamentu ve Štrasburku hlasováno o nové podobě směrnice na
ochranu laboratorních zvířat.

Parlament značně oslabil již tak nepříliš progresivní návrhy Evropské komise na novelizaci 23
let staré směrnice. Pokud by měla směrnice obsahovat návrhy, které dnes byly schváleny v
Evropském parlamentu, znamenalo by to následující:

-vědci by zvířatům mohli působit závažné a zároveň dlouhodobé utrpení - v civilizované
společnosti je toto naprosto nepřijatelné

-budou moci opakovaně používat zvířata pro bolestivé pokusy

-budou moci používat subhumánní primáty (primáty kromě člověka) pro téměř jakékoliv
pokusy - tedy ne jen pro výzkum život ohrožujících a degenerativních onemocnění jak
navrhovala Evropská komise

-nebudou žádná opatření zabraňující odchytu primátů z přírody (což jim způsobuje nesmírný
stres a utrpení) za účelem jejich použití ve výzkumu

-vědci budou sami rozhodovat, pro které pokusy potřebují vládní povolení, a to na základě
toho, jak ohodnotí budoucí utrpení zvířat

-vědci nebudou muset provádět zpětná zhodnocení pokusů - ani z vědeckého hlediska ani z
hlediska utrpení zvířat - a to v převážné většině případů

-nebude existovat žádná strategie na redukci a postupné ukončování výzkumů na zvířatech -
přestože všichni svorně tvrdí, že právě o tohle jim jde
Michelle Thew, výkonná ředitelka Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE)
se k situaci vyjádřila takto:
"Europoslanci prokázali, že jim vůbec nezáleží na názorech veřejnosti. Nedávný průzkum
veřejného mínění provedený YouGov v 6 evropských zemích ukázal, že veřejnost velmi silně
podporuje ukončení bolest způsobujících pokusů na primátech, psech a kočkách a schvaluje
povolování pokusů na zvířatech pouze za účely výzkumu vážných lidských onemocnění.
Parlament nyní připravil volné pole působnosti pro multimiliardový výzkumný průmysl, který
tak bude moci volně pokračovat ve svém obchodu, aniž by vzal na zřetel ochranu zvířat nebo
názory veřejnosti.
Boj o spravedlnost pro 12 milionů zvířat každoročně používaných v evropských laboratořích se
nyní přesouvá k Radě ministrů. My tento boj nevzdáme, přestože řada europoslanců to již
udělala."

Poznámky:
1. Veškeré zmíněné údaje pochází z průzkumu YouGov Plc. Průzkumu se zúčastnilo 7139
dospělých a byl proveden mezi 21.2. a 4.2.2009. Průzkum probíhal online. Údaje byly váženy
tak, aby odpovídaly počtu obyvatel v jednotlivých zemích. Průzkum probíhal v České republice,
Francii, Německu, Itálii, Švédsku a Velké Británii.

2. Členské organizace ECEAE: ADDA (Španělsko), Animal (Portugalsko), Animal Friends Croatia
(Chorvatsko), Animal Rights Sweden (Švédsko), Animalia (Finsko), BUAV (UK), Deutscher
Tierschutzbund (Německo), Dyrevernalliansen (Norsko), EDEV (Holandsko), Forsøgsdyrenes
Værn (Dánsko), GAIA (Belgie), Irish Anti-Vivisection Society (Irsko), LAV (Itálie), One Voice
(Francie), People for Animal Rights (Německo), Svoboda zvířat (Česká republika), SSPA
(Švýcarsko), Vier Pfoten (Rakousko)

4.5.2009 - Chuck Norris vyzývá k ozbrojené revoluci; FBI hledá aktivisty kampaně SHAC

4. května 2009 v 16:54 | www.realita.tv |  Novinky
Americká FBI zařadila na seznam nejhledanějších teroristů světa jednoho z aktivistů, který unikl zatýkání v rámci operace Backfire . Daniel Andreas San Diego, aktivista kampaně SHAC, je prvním Američanem na seznamu vůbec. Hledán je pro podezření z položení náloží ve dvou společnostech, spolupracující s HLS.

Obnovení zelené hrozby samozřejmě nepřichází jen tak. Webový server Green Is The New Red (Zelená je novou rudou) upozorňuje, že jde o politický manévr, který má vládě pomoci odvrátit jinou "teroristickou" kontroverzi:

Department of Homeland Security (Oddělení vnitřní bezpečnosti) ve svém interním memorandu varovalo, že někteří vracející se vojenští veteráni mohou být snadným terčem rekrutů ultrapravicových organizací. Jako typický příklad je v něm uváděn Timothy McVeigh, veterán z války v Zálivu, který v rámci činnosti v ultrapravicových organizací spáchal v roce 1995 bombový atentát v Oklahomě, při kterém zahynulo 168 lidí. Proti varování se okamžitě postavili Republikáni, kteří obviňují novou administrativu z nedostatku vlastenectví. Jedna z ultrapravicových organizací pak Department of Homeland Security okamžitě zažalovala.

Umístění Daniela Andrease San Diega na seznam nejhledanějších teroristů má tedy ukázat, že válka proti terorismu je jaksi obousečná, apolitická, že dopadá rovným dílem na levici i na pravici. Samozřejmě, že jde pouze o falešný dojem; Daniel Andreas San Diego nikoho nezabil ani nezranil a ani o to neusiloval a čin, ze kterého je obviněn, se stal před více než pěti lety. I přesto se Daniel Andreas San Diego ocitl na seznamu s lidmi jako je Usáma Bin Ládin, kterému jsou připisovány masové vraždy, nebo řadou ultra-pravičáků, usilujících o získání zbraní hromadného ničení nebo zavraždění černého prezidenta Obamy.

Nálože, údajně položené Danielem Andreasem San Diegem a jeho skupinou Revoluční buňky, vybuchly v roce 2003 v biotechnologické firmě Chiron Corp. a v kosmetické korporaci Shaklee. Nálože byly položené tak, aby způsobily pouze hmotné škody, a to se také stalo. Policie nicméně upozorňuje, že obsahovaly malé kousky železného šrotu, které mohly způsobit těžká zranění lidem. Železný šrot však bývá v náložích používán i pro zesílení destrukčního efektu na majetku.
Server Green Is The New Red zároveň upozorňuje na nedávnou kontroverzi okolo akční hvězdy Chucka Norrise. Ten ve svém březnovém sloupku na ultrapravicovém webu WorldNetDaily vyzývá v reakci na činnost Obamovi administrativy k nové ozbrojené americké revoluci a dokonce k tématu organizuje tele konferenci s "tisíci spícími buňkami".

"Kdyby aktivisté za osvobození zvířat, radikální ekologové, anarchisté nebo kdokoliv další z "domácích teroristů" zveřejnil podobné prohlášení a zorganizovali k tomu konferenci se spícími buňkami (konferenci se spícími buňkami!!), vykopla by mu dveře protiteroristická jednotka," dodává server Green Is The New Red.