Zamyslete se nad sebou: ,,Opravdu musím jíst maso, nosit kožichy a používat výrobky testované na zvířatech?" Nepodporujte vraždění a týrání zvířat!

Přežije lidstvo?

30. května 2009 v 22:58 | www.ohz.cz |  Vegetariánství/ veganství
Hrozba globálního oteplování Globální oteplování. Jedno z nejfrekventovanějších témat současnosti. Ještě před pěti roky ho většina z nás vnímala jako něco vzdáleného, co se našich životů až tak velmi netýká, a co pravděpodobně bude muset řešit někdo jiný, někdy v budoucnosti. Dnes se stále častěji ozývají varovné hlasy, které říkají, že vyřešení tohoto problému je otázkou přežití lidského druhu.

Co je to globální oteplování
Podmínky pro život na Zemi jsou vskutku jedinečné. Formovaly se miliardy let a výsledkem tohoto procesu je nádherná planeta plná přírodních krás, dech vyrážejících scenérií a rozmanitých rostlinných i živočišných forem života. Teplota na Zemi je jedním z kritických faktorů, které ovlivňují naše přežití. Aby ji bylo možné udržet, příroda přirozeně využívá princip skleníkového efektu. Sluneční teplo proniká atmosférou Země, ohřívá povrch planety a ovzduší. Část slunečního záření je od zemského povrchu odrážena. Část odráženého záření je díky vrstvě skleníkových plynů odrážená zpět na Zemi a část se vrací zpět do vesmíru. Za běžných okolností je to přirozený proces. V současnosti je však kvůli činnosti lidstva intenzivně narušená rovnováha na zemském povrchu i v atmosféře a to způsobuje, že stále více slunečního záření zůstává na Zemi a stále menší část se vrací zpět do vesmíru. Dochází tak k postupnému zvyšování
teplot na Zemi - globálnímu oteplování.

Skleníkové plyny
Mezi hlavní skleníkové plyny patří:
Oxid uhličitý (CO2) - vzniká zejména při spalování fosilních paliv, to znamená ropy, uhlí a zemního plynu; uvolňuje se i při vypalování lesů
kvůli získávání hospodářské půdy.
Metan (CH4) - vzniká zejména v živočišné výrobě při chovu dobytka i jiných hospodářských zvířat; v průmyslu; uvolňuje se z podzemních
ložisek při těžbě zemního plynu, uhlí atd. Metan je 20 - 25 krát škodlivější skleníkový plyn než CO2.
Oxid dusný - podobně jako metan, vzniká zejména při chovu dobytka, hospodářských zvířat a v průmyslu. Jeho skleníkový efekt je přibližně
300 krát větší než v případě oxidu uhličitého.

Příčiny globálního oteplování a skryté hrozby
Podívejme se na nejdůležitější příčiny globálního oteplování. Jsou to:
Produkce skleníkových plynů - největšími producenty skleníkových plynů jsou chov dobytka, doprava a průmysl.
Odlesňování - nekontrolovaná těžba dřeva a vypalování deštných pralesů kvůli získávání hospodářské půdy. Deštné pralesy jsou plícemi Země a přeměňují CO2 na kyslík. Scott Paul z Greenpeace USA, odborník na otázky související s odlesňováním, říká: "Více než 80 % dřívějších lesů na Zemi bylo zničeno." V roce 2004 byla každou minutu pokácena plocha 6 fotbalových hřišť deštného pralesa. Od roku 1970 bylo ničením deštných pralesů do atmosféry vypuštěno více než 1,4 miliard tun CO2.
Tání ledovců - ledovce na pólech odrážejí velkou část slunečního záření, čímž pomáhají udržet teplotní rovnováhu Země. Jejich roztání by znamenalo významné urychlení globálního oteplování a zvýšení rizika uvolnění oceánských a zemských ložisek metanu. V průběhu posledních let došlo k rapidnímu zmenšení plochy ledovců a někteří vědci předpokládají, že do roku 2012 by mohl zmizet celý arktický ledovec.
Tání permafrostů - permafrosty jsou oblasti s trvale zmrzlou půdou. Podle profesorky Dr. Katey Walter (USA) tyto oblasti tají v důsledku již probíhajícího globálního oteplování a metan z arktických jezer se uvolňuje do ovzduší. V zamrzlých rašeliništích se nacházejí miliardy tun
metanu. Podle odhadů jen v západosibiřských rašeliništích je to 70 miliard tun. Toto množství je ekvivalentní 1 700 miliardám tun CO2, což je více skleníkových plynů než vyprodukovalo lidstvo za posledních 200 let.
Ložiska metanu v oceánech - nízká teplota a vysoký tlak udržují obrovské zásoby hydrátu metanu (substance sestávající ze zmrzlé vody a metanu) na dně oceánů. Tato ložiska metanu jsou považována za největší zásobník uhlíku na Zemi. Kvůli globálnímu oteplování hrozí jeho
uvolnění, přičemž podle vědců z univerzity ve Wyomingu (USA) by mohlo jít až o 2 000 miliard tun metanu. Uvolnění metanu z ložisek na dně oceánů a z tajících permafrostů by mohlo radikálním způsobem urychlit průběh globálního oteplování. S největší pravděpodobností by byly důsledky mnohem vážnější, než jsou ty nejhorší odhady vědců.

Další dopady
Přírodní katastrofy - hurikány, povodně, přívalové vlny atd. Vědci z londýnské univerzity odhadují, že zvýšení povrchové teploty oceánů o půl stupně Celsia zvyšuje aktivitu
hurikánů o 40 %.
Zvyšování hladiny oceánů - Australský oceánograf Steve Rintoul odhaduje, že vysoká rychlost tání ledovců znamená, že 100 miliónů lidí žijících do 1 metru nad hladinou moře "bude muset někam odejít", aby unikli stoupající hladině. Jeden z vědců pro výzkum Země z
Kalifornské univerzity v Santa Cruz v USA říká, že by se místní lidé měli připravit na vzestup mořské hladiny o 5 metrů do r. 2050.

ŘEŠENÍ = VEGETARIÁNSTVÍ
Na zastavení globálního oteplování je potřeba využít všechny dostupné možnosti řešení. Je to bezmasá strava, získávání energií z udržitelných zdrojů, recyklace, ekologické technologie v dopravě a průmyslu, zastavení odlesňování atd. Z pohledu jednotlivce je největším možným příspěvkem k zastavení globálního oteplování změna způsobu stravování - veganství. Chov dobytka je celosvětově zodpovědný za 18 % emisí skleníkových plynů, přičemž celosvětová doprava produkuje jen 13 %. To znamená, že pokud by se lidé stali vegetariány nebo vegany, ušetřilo by to více emisí skleníkových plynů než produkuje veškerá doprava na celém světě.
Na Zemi je v současnosti 3 krát více hospodářských zvířat než lidí. Každý kus dobytka denně vyprodukuje 60 litrů metanu. Pokud k emisím skleníkových plynů z chovu hospodářských zvířat připočteme odlesňování půdy pro produkci krmiv, nadměrnou spotřebu vody, výrobu léčiv a antidepresiv pro zvířata, transport, zpracování, chlazení masa a mnoho dalších aspektů s tím spojených, dojdeme k neuvěřitelnému závěru - 80 % globálního oteplování tvoří spotřeba masa! Pokud nezastavíme 80% podíl na oteplování, vše ostatní je zbytečné! To jsme ještě nezmínili karmu (jak zaseješ, tak sklidíš), kterou lidstvo musí odtrpět za utrpení a zabíjení zvířat.

Závěr
Mnozí lidé tomu stále nevěří. Mnozí na to v každodenním shonu naplněném pracovními, rodinnými a jinými povinnostmi jednoduše nemají čas. Už to ale není problém budoucích generací. Je to náš problém! Musíme rozhodnout, zda my sami, naše děti, rodiny a naše Země bude mít budoucnost. Předpokládá se, že pokud více než 60 % populace v průběhu dalších 2 až 3 let nepřejde na bezmasou stravu, civilizace, tak jak ji dnes známe, zanikne! Je čas se rozhodnout!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Jste vegetarián/ka

Ano
Ne
Ne, ale budu

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.